اردو های علمی و پانسیون مطالعاتی

در سال کنکور مقاطع زمانی خاصی وجود دارد که دانش آموزان در برنامه مطالعاتی خود نیاز به جمع بندی و مرور مطالب دارند.

مجموعه دانیک در این بازه های زمانی مثل دی ماه،نوروز،خردادماه ، خدمات اردوی مطالعاتی شامل پانسیون،برنامه ریزی درسی،آزمون و …ارایه می کند.

همچنین مجموعه دانیک، مجهزترین پانسیون مطالعاتی کشور با ویژگی های زیر (در شهر تهران )را در اختیار دارد:

*سالن مطالعه با طراحی جذاب و شرایط محیطی مناسب و امکانات ویژه

*حضور و غیاب مکانیزه و اطلاع رسانی پیامکی ورود و خروج به والدین

*نظارت مستمر سرپرستان دلسوزو مجرب

*رفع اشکال توسط اساتید برجسته کشور و رتبه های برتر کنکور